Thiết kế website nội thất

Bài viết mới nhất:

Chuẩn bị kỹ lưỡng và Tham vấn trước khi thành lập Công ty là rất quan trọng. Cả giai đoạn Khởi sự kinh doanh và trong quá trình kinh doanh Bạn có thể cần sự Hỗ trợ, Tư vấn của các Chuyên gia trong lĩnh vực Pháp chế doanh nghiệp. Châu Thành cung cấp giải pháp toàn diện từ Tư vấn thủ tục, các vấn đề pháp lý, chuẩn bị hồ sơ đến thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh, khắc và đăng ký mẫu dấu, đăng ký, kê khai, báo cáo thuế.
Một số vấn đề cần quan tâm trước khi thành lập công ty: Địa điểm đặt trụ sở, Tên công ty, loại hình công ty (Cổ phần, TNHH MTV hoặc hai TV trở lên, Công ty hợp danh, DNTN), ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ... Châu Thành tư vấn miễn phí cho quý khách các vấn đề cần quan tâm trước khi thành lập công ty, chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ thành lập công ty, đại diện cho khách hàng nộp và nhận hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh; Tiến hành khắc dấu và đăng ký mẫu dấu; Đăng ký, kê khai thuế...